Menu

Với tất cả những thông tin mà chúng tôi có được thì đến giờ này, dự án vẫn chưa có giấy phép xây dựng.

Một dự án mang tên du lịch sinh thái đã lọt lòng ngay giữa vùng lõi rừng quốc gia. Đó là thực tế cụ thể nhất, sáng rõ nhất mà cũng bất chấp, thách thức mọi khuyến nghị ảnh hưởng môi trường.
Trang 1 trong 2