Menu

Giả là giả. Nhưng giả, nếu không bị bóc trần, sẽ có nguy cơ được công nhận. Đến khi đó, mọi sự e là đã muộn.

Trước những căng thẳng ngày càng gia tăng ở Biển Đông, các lãnh đạo cấp cao của Việt Nam đều khẳng định lập trường nhất quán của Việt Nam trong việc gìn giữ hòa bình, ổn định trong khu vực, kiên quyết bảo vệ chủ quyền.
Trang 1 trong 2