Menu

Trong hai ngày của phiên thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội năm 2019 tại kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XIV, từ “Biển Đông” liên tục được các đại biểu Quốc hội nhắc đến.
Trang 1 trong 2