Menu

Tôi không phán xét điều gì nữa, để luật nhân quả của cuộc đời này trả lời cho tất cả.

Ngày mẹ chồng nói để mẹ giữ vàng cưới, tôi đã ấm ức, khó chịu. Nhưng trước phận làm dâu con, tôi đành nhịn để êm cửa êm nhà. Đêm tân hôn, dù chồng nói thế nào, tôi cũng rấm rứt khóc.

Tôi muốn hủy hôn, để nỗi nhục của gia đình tôi - nỗi nhục có một người cha mê đắm trong dục vọng với gái mại dâm và cũng để nỗi nhục của bản thân tôi không bị người đời đem ra đàm tiếu.

Bộ dạng nhếch nhác, áo quần và mặt mày hốc hác của chồng cũ làm tôi chợt nao lòng. Hóa ra bạn gái mới không chăm sóc anh được như ngày ở với tôi rồi.
Trang 6 trong 62