Menu

Vì tin vào đại gia Hứa Thị Phấn, ông Phạm Công Danh đã mua lại ngân hàng Đại Tín cùng các bất động sản rồi vô cùng “sốc” vì phát hiện giá trị căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch đã bị nâng khống lên gấp 8 lần.
Trang 6 trong 1868