Menu

Lợi dụng mối quan hệ với nhiều người bà con đang định cư ở nước ngoài trong hơn 4 năm qua, đối tượng Nguyễn Thị Băng Tâm tự lập Facebook giả mạo để lừa đảo hơn 11 tỷ đồng.
Trang 6 trong 620