Menu

Bằng cách lừa dối khách hàng ký các lệnh chi, ký khống ủy nhiệm chi, bảng kê chi tiền, thậm chí giả mạo chữ ký khách hàng, Lam đã rút hơn 50 tỷ tiền gửi tiết kiệm của 6 khách hàng.
Trang 5 trong 570