Menu

Đến khi làm thủ tục khai sinh cho con gái, Rose-Marie và Hervé mới phát hiện họ là anh em cùng một mẹ.

Sau những chặng bay “bầm dập” qua nhiều tiểu bang để chạy trốn cơn bão Irma không thể đoán trước, cụ bà Suzanne Pallot nói rằng có lẽ bà sẽ không sơ tán khỏi Florida lần nào nữa.
Trang 1 trong 18