Menu

Thậm chí, thẩm phán chủ tọa cho biết ông cảm thấy "xấu hổ" khi phải hỏi liệu cậu bé có hiểu thủ tục tố tụng tại tòa hay không.
Trang 5 trong 931