Menu

Hàng nghìn tờ 20 USD bay khắp xa lộ ở Indianapolis, Mỹ vào thứ Năm 03/5, sau khi chiếc xe tải bọc thép vô tình để cửa sau mở rộng.
Trang 5 trong 909