Menu

Lớp tập huấn nhằm giúp cán bộ, hội viên hiểu rõ hơn về công tác dân tộc, tôn giáo; nâng cao hiệu quả trong công tác vận động phụ nữ có đạo, phụ nữ dân tộc tham gia các phong trào và hoạt động của Hội.

Trong hai ngày, 170 cán bộ Hội cùng Ban chủ nhiệm các CLB, đội nhóm đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm quý trong tổ chức hoạt động, mục tiêu tập hợp, thu hút hội viên, phụ nữ tham gia, sinh hoạt Hội.

Khởi sự kinh doanh chưa bao giờ là muộn; thành công hay thất bại không chỉ nằm ở sự kiên trì, say mê, quyết tâm, mà còn đòi hỏi phải am hiểu, nắm bắt xu hướng, ứng dụng công nghệ.
Trang 2 trong 92