Menu

Đây là một trong những hoạt động đền ơn đáp nghĩa mà Hội LHPN TP.HCM chú trọng thực hiện thường xuyên.

Hội thi nhằm cổ vũ phong trào đồng thời là nơi để các CLB, tổ nhóm có dịp cùng giao lưu, học hỏi kinh nghiệm tổ chức hoạt động và thu hút thành viên.
Trang 1 trong 84