Menu

Hoạt động nhằm giúp công nhân, người lao động nhập cư có thêm kiến thức pháp luật, hiểu về trách nhiệm, quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Hội nghị nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ Hội, góp phần mở rộng quan hệ hữu nghị, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, hỗ trợ tích cực việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Hội.

Là người phụ nữ làm kinh tế giỏi, hơn 20 năm nay, “dì Hai” của rất nhiều người lao động ở đây vẫn miệt mài theo đuổi ước mơ làm sao để cuộc sống tốt đẹp hơn.

Theo quy định pháp luật hiện hành, những hành vi như dán, treo… các loại hàng hóa; giới thiệu, quảng cáo dịch vụ… đều vi phạm luật.
Trang 1 trong 83