Menu

Mong chị Th. ra đi thanh thản và những phụ nữ khác cố gắng nhìn cuộc sống lạc quan hơn. Rồi khó khăn sẽ qua...

Một du khách thấy Logan cấu véo bản thân, gầm gừ liên tục, đã buông lời trách móc mẹ cậu bé: “Có con như thế mà còn mang đến đây làm gì? Nó phá hoại xã hội này mất!”

Khi con trẻ tập trung lại nói xấu một bạn khác, thêm thắt, bịa đặt câu chuyện cho vui, mà không quan tâm đến việc sẽ làm hại đến danh dự, nhân phẩm của người bị nói đến thì cha mẹ cần phải chấn chỉnh ngay.
Trang 1 trong 294